Valovoimaa Ruovedelle

MTK-Ruovesi ry toteuttaa yhteistyössä Ruoveden yrittäjän ry:n kanssa.
Valovoimaa Ruovedelle

Hankkeen tavoitteet:
Kylien kehittäminen

  • Tavoitteena on elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen asuin-, työ-, yrittäjyys- ja vapaa-ajan ympäristönä
  • Kylien ja kunnan vuoropuhelun edistäminen ja lähidemokratian vahvistaminen
  • Ruoveden kylissä voidaan päivittää kyläsuunnitelmia, kehittää nettisivuja, Ruoveden kunnan aloittaman vuoropuhelun toivotaan säilyvän ja tätä kautta edistetään lähidemokratian syntymistä.

Ruoveden Yrittäjät ry:n osio

  • Ruoveden Yrittäjät ry vuokraa streamaus- eli suoratoistopalveluihin tarvittavat välineet ja kehittää ostopalveluiden kautta streamauspalveluita Ruovedelle.
  • Myös uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiselle digitaalistenpalveluiden kautta kartoitetaan. Tiedotusta järjestetään uusista palvelumalleista, esim. verkkokauppa, etäneuvonta, sähköiset seurantajärjestelmät jne.
  • Maaseudun yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen
  • ValoVoimaa Ruovedelle -hankkeen tavoitteena on perustaa Ruoveden kyliin liikunta- ja hyvinvointiryhmiä. Yrittäjä saa ryhmän kautta innostusta liikkumiseen sekä terveellisempään ravitsemukseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017-31.12.2018.

Hankkeen yhteistyökumppanit
Ruoveden Yrittäjät ry, Ruoveden kunta, Ruoveden 4H-yhdistys, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruoveden Sanomalehti Oy, Ruoveden maaseutuseura, Ruoveden kylissä toimivat seurat ja järjestöt.

Yhteydenotot hankkeesen liittyen:

Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@outlook.com , puh. 044 9814346