Uutta virtaa ja elinvoimaa kunnan elinkeinotoimeen

Elinvoimaisuuden kehittäminen on Ruoveden kunnalle ensisijaisen tärkeää, ja elinkeinotoimen palveluita parantamaan onkin kuntaan tulossa kaksi uutta, mutta useimmille tuttua työntekijää.

Ruoveden kunnan kehityspäällikkönä aloittaa työnsä Sirkku Mäkelä. Aiemmin Mäkelä on työskennellyt yritysneuvontatehtävissä Virroilla 2002-2010, ja ollut mukana sen jälkeen monissa elinkeinoelämän kehityshankkeissa, muun muassa Löydä läheltä ja näytöltä -hankkeen sekä ValoVoimaa -hankkeen vetäjänä. Sirkku Mäkelä on myös Ruoveden Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.
Kehityspäällikön tehtävä on määräaikainen ja sisältää lähes kaikki elinkeinoasiamiehelle aiemmin kuuluneet työt. Aiemmin elinkeinoasiamiehenä toiminut Seppo Laukkanen päättää työnsä 15. lokakuuta.

Uusien yritysten palvelemisesta vastamaan on Ruovedellä nimitetty Vuokko Mäenpää, joka työskentelee vastaavissa tehtävissä myös Virroilla. Mäenpää on työskennellyt Ruoveden kunnalla aiemminkin: vuosina 2008-2013 elinkeinoasiamiehenä.

Sekä Mäkelä että Mäenpää ovat tehneet yhteistyötä keskenään jo pitkään, he tuntevat paikkakunnan erinomaisesti ja ovat hyvin verkostoituneita.
Sirkku Mäkelän tavoittaa marraskuun 6. päivän jälkeen kunnantalolta, Vuokko Mäenpään varmimmin puhelimitse.

Marraskuussa kunnan elinkeinotointa vahvistetaan vielä matkailun ja markkinoinnin osaajilla.