Tapahtumat

Ladataan Tapahtumat

Tulevaa › Tapahtumat

Tapahtumat Search and Views Navigation

Tapahtuma Views Navigation

tammikuu 2020

Kulman Kalleria

1.1.31.1.

Kul­man Kal­le­ria re­mont­ti­lo­mal­la tam­mi­kuun. Va­rauk­sia ote­taan vas­taan puh. 050 527 9173.

Lue lisää »

Juhlavuoden Etkot -näyttely

3.1.1.2.
Ruoveden kirjasto, Urheilutie 4
Ruovesi, 34600
+ Google Map

Ruoveden Taideyhdistyksen 40-v. Etkot -taidenäyttely kirjastossa 3.1.2020 alkaen. Ruoveden Taidenäyttely täyttää vuonna 2020 40-vuotta. Etko-näyttelyssä on vapaa teema. Töiden tuonti 2.1. kello 16–18 tai aikaisemmin. Aikaisemmin tuodut työt kirjaston väki ottaa vastaan. Mukaan mahtuu 20 työtä.

Lue lisää »

Pois­te­tun ai­neis­ton myyn­ti kir­jas­tos­sa

15.1.2.2.
Ruoveden kunnankirjasto, Urheilutie 4
Ruovesi, 34600 Suomi
+ Google Map

Pois­te­tun ai­neis­ton myyn­ti kir­jas­tos­sa 15.1.–5.2. Myyn­nis­sä ko­ko­el­mis­ta pois­tet­tua kau­no­kir­jal­li­suut­ta: ro­maa­ne­ja, ker­to­muk­sia, ru­no­ja ja ku­va­kir­jo­ja.

Lue lisää »

Yh­teisk­ris­til­li­nen il­ta

27.1.

Yh­teisk­ris­til­li­nen il­ta ma 27.1. Mus­ta­jär­ven kou­lul­la Kes­ki­sen­tie 30 A. Yh­teis­lau­lua, kes­kus­te­lua, ru­kous­ta. Ai­hee­na Jo­han­nek­sen kir­jeet seu­ra­kun­nil­le.

Lue lisää »

Ve­ro­neu­von­ta­ti­lai­suus

28.1. klo 18:30
Väärinmajan Tapiola, Hanhontie 10
Väärinmaja, 35750
+ Google Map

Ve­ro­neu­von­ta­ti­lai­suus ti 28.1. klo 18.30 Vää­rin­ma­jan Ta­pi­o­las­sa. Asi­an­tun­ti­ja­na Han­nu Vuo­ri­nie­mi. Järj MTK Ruo­ve­si.

Lue lisää »

Jääkiekko C2 A

28.1. klo 18:30
Ruoveden Urheilukeskus, Urheilutie
Ruovesi, 34600
+ Google Map

C2 A: RuoS­kA–KPK ti 28.1. klo 18.30.

Lue lisää »

29.1. klo 13:0014:30
Ruoveden kunnankirjasto, Urheilutie 4
Ruovesi, 34600 Suomi
+ Google Map

Päivälukupiiri kokoontuu vuoden ensimmäiseen tapaamiseensa Ruoveden kirjastossa ke 29.1. klo 13.00 ja jatkossakin kokoontumiset ovat tuttuun tapaan pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Aloituskirjaksi Ruoveden kirjasto on valinnut Anneli Kannon viihderomaanin Ihan pähkinöinä, joka ilmestyi 2018. Mukaan siitä keskustelemaan toivotaan nykyisten piiriläisten lisäksi myös muita kirjallisuudesta kiinnostuneita. ihan pähkinöinä on tuotteliaan Anneli Kannon ensimmäinen viihderomaani. Sen tarina alkaa, kun pääkaupungissa uraa tehnyt nainen saa potkut työpaikastaan ja joutuu samanaikaisesti palaamaan lapsuudenkotiinsa Pohjanmaalle järjestelemään yllättäen kuolleen sisarensa hautatajaisia.

Lue lisää »

Päi­vä­lu­ku­pii­ri

29.1. klo 13:00
Ruoveden kunnankirjasto, Urheilutie 4
Ruovesi, 34600 Suomi
+ Google Map

Päi­vä­lu­ku­pii­ri kir­jas­tos­sa ke 29.1. klo 13. Tam­mi­kuun kir­jak­si kir­jas­to on va­lin­nut An­ne­li Kan­non 2018 il­mes­ty­neen viih­de­ro­maa­nin Ihan päh­ki­nöi­nä. Sii­nä pää­kau­pun­gis­sa uraa teh­nyt nai­nen saa pot­kut työ­pai­kas­taan ja jou­tuu sa­ma­nai­kai­ses­ti pa­laa­maan lap­suu­den­ko­tiin­sa Poh­jan­maal­le jär­jes­te­le­mään yl­lät­tä­en kuol­leen sis­kon­sa hau­ta­ta­jai­sia.

Lue lisää »

Muis­ti­kah­vi­la

29.1. klo 14:0015:30
Kohtaamispaikka Aleksiina, Urheilutie 1
Ruovesi, 34600 Suomi
+ Google Map

Muis­ti­kah­vi­la ke 29.1. klo 14–15.30 Lä­hi­to­ri Alek­sii­nas­sa, Ur­hei­lu­tie 1. Pu­hu­mas­sa Ee­va Tyr­väi­nen ai­hee­naan ra­vin­non vai­ku­tus vi­reys­ti­laan, muis­tiin ja mie­li­a­laan. Järj. Pir­kan­maan Muis­tiyh­dis­tyk­sen Ruo­ve­den osas­to.

Lue lisää »

Tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus van­hus­pal­ve­lu­jen ti­lan­tees­ta Ruo­ve­del­lä

30.1. klo 12:0015:00
Sointula, Museotie 1
Ruovesi, Suomi
+ Google Map

Tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus van­hus­pal­ve­lu­jen ti­lan­tees­ta Ruo­ve­del­lä to 30.1. klo 13–15 Soin­tu­las­sa. Ti­lai­suus on avoin kai­kil­le asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le. Keit­to­lou­nas­mah­dol­li­suus klo 12 al­ka­en. Järj. Ruo­ve­den Eläk­keen­saa­jat ry, Ruo­ve­den Elä­ke­läi­set ry ja Omais­hoi­ta­jat ry.

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat