Kyläkuidut käyttöön

Kyläkuidut käyttöön Väärinmajassa 4.3.2020

Eri yhdistykset Pohjoisen Pirkanmaan kylissä ovat tehneet paljon työtä alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi toteuttamalla valokuituhankkeita Ruovedellä, Juupajoella, Virroilla, Mänttä-Vilppulassa ja Ylöjärven Kurussa. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat rakentuneet kylien yhdistysten, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n ja kuntien hyvällä yhteistyöllä sekä ELY-keskuksen tai Leader-ryhmä PoKo:n rahoi-tuksella.

Keskiviikkona 4.3. järjestetään Väärinmajan Tapiolan kylätalolla, Hanhontie 10 klo 17.30 kaikille avoin tilaisuus, jossa esitellään uusia digitaalisia toiminta -ja palvelumalleja, joita voidaan ottaa käyttöön valokuituverkoston ansiosta. Väärinmajan maa- ja kotitalousseuran edustajat kertovat, mitä odotuksia heillä on ja kuinka he aikovat hyödyntää nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Tilaisuudessa kuullaan myös Ruoveden kunnan ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n yhteistyöstä, jonka ansiosta kylätaloille ja -kouluihin on asennettu laitteistot, joilla voidaan hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia palveluja monin eri tavoin.

Honkalakoti ry esittelee suuren suosion saaneen Voimapesä-kohtaamispaikka -toimintamallin, jonka toimesta on järjestetty jo usean vuoden ajan ennaltaehkäisevää toimintaa ikäihmisille Ruovedellä. Toimintamallia on tavoitteena laajentaa aluksi Juupajoelle ja mahdollisesti myös muihin kuntiin. Tulevaisuudessa Voimapesä-toimintaa jatketaan sekä livenä, että verkossa.

Pihlajalinna ja Physiotools esittelevät sekä nykyisiä, että täysin uusia keskusseutujen ulkopuolisille alueille räätälöityjä palvelumalleja, joita jatkossa toteutetaan yhteistyössä Honkalakoti ry:n kanssa. Maaliskuun alusta aloittavan OP Ylä-Pirkanmaan ja Voimaa vanhuuteen -hankkeen digitaalisista palveluista kuullaan myös illan aikana.

– Viime aikoina julkisessa keskustelussa on keskitytty paljon siihen, voidaanko eri alueilla tarjota nykyisessä määrin palveluja väestön vähentyessä. Mielestäni keskustelun lähtökohta on väärä, kertoo Ruoveden kunnan muutosjohtaja Heidi Tanhua.
– Ensisijaisesti tulisi keskittyä siihen, kuinka nykyisiä toimintatapoja pitää muuttaa, jotta palvelujen saatavuus ja saavutettavuus pystytään turvaamaan myös jatkossakin. Palveluja pitää räätälöidä alueen ja asiakkaiden lähtökohtiin sopiviksi ja ottaa käyt-töön myös uusia monikanavaisia toimintamalleja. Eri toimijoiden yhteistyöllä ja aktiivisuudella on va-tavan suuri merkitys palvelujen kehittymisessä. Kyläkuitu käyttöön -tilaisuudessa haluamme käytännön esimerkein osoittaa, kuinka yllä mainituilla toimintamalleilla saadaan nykyisiä palveluja säilytettyä ja jopa kehitettyä uusia palveluja, kertoo Heidi Tanhua.

Keskiviikon tilaisuudessa kuullaan kommenttipuheenvuorot Juupajoen kunnanjohtajalta ja Leader-ryhmä Pokon toiminnanjohtajalta liittyen palvelujen ja toimintaympäristön muutostarpeeseen, alueen ja sen toimijoiden yhteistyöhön sekä monikanavaisten palvelujen hyödyntämiseen. Ruovesi-lehti taltioi tilaisuuden, joten sen voi myöhemmin katsoa myös verkosta.

Vahvat kumppanuudet ja uudet yhteistyömallit on yksi illan keskeisistä teemoista ja tämän vuoksi tilaisuuden järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita on lukuisia: Ruoveden ja Juupajoen kunnat, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Honkalakoti ry, Poko ry, Ruoveden kylien yhdistykset, Valovoimaa Ruovedelle-hanke, Väärinmajan maa- ja kotitalousseura, Pihlajalinna Oy, Physiotools Oy, Ruoveden Osuuspankki, Ruovesi-lehti ja Ruoveden Yrittäjät.

Lisätietoja tilaisuudesta:
Heidi Tanhua, muutosjohtaja
Ruoveden kunta
0400 189 080
heidi.tanhua at ruovesi.fi